ติวกฏหมาย ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ ติวหน้าราม
ติวกฎหมายพรีเมียร์
ติวกฎหมาย
ติวกฎหมาย เรียนติวกฎหมายโทร.
ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ คอร์สเรียนติวหน้าราม เว็บบอร์ดติวเตอร์ ข่าวสารติวเตอร์ เอกสารติว กระดานติวข้อสอบ รับติวหน้าราม รับติวกฏหมาย
เรียนติวหน้าราม
สมัครเรียนติว
vdeติวสอบ
บรรยากาศสถานที่เรียน
 
ข่าวสารกิจกรรม
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปวส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปวส. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
โหลดได้ที่ : http://xn--72c3ba.blogspot.com/2016/05/blog-post_17.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ


1.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2542

2.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของ
ตอบ หน่วยงานของรัฐ

3.วิสัยทัศน์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ผู้ตั้งกระทู้ : ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร
โหลดได้ที่ http://xn--12ca7eraolbac5de5a7e.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร
โหลดได้ที่ http://xn--12ca7eraolbac5de5a7e.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดได้ที่ :http://xn--12c4b9ah5cvdb.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 


1.กรมอุตุนิยมวิทยาก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2485

2.กรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.วิสัยทัศน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตอบ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช
โหลดได้ที่ : http://xn----5wfb3ema4h.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 

1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 17 พฤศจิกายน 2542

2.วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ    

3. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอบ https://www.nacc.go.th/

ผู้ตั้งกระทู้ : aa  หมายเลขIP : 223.204.13.120
วันที่ตั้งกระทู้ : 8-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
โหลดได้ที่ : http://opsmoph.blogspot.com/2016/05/blog-post_45.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

2.วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

3. เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ  http://ops.moph.go.th/

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.204.13.120
วันที่ตั้งกระทู้ : 8-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
โหลดได้ที่ :http://xn--72c3ba.blogspot.com/2016/05/blog-post_34.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ
1.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2542

2.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของ
ตอบ หน่วยงานของรัฐ

3.วิสัยทัศน์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.13.142
วันที่ตั้งกระทู้ : 7-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18
 
ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์
ขอสงวนลิขสิทธ์ใน เว็ปไซต์ ทั้งรูปแบบ ข้อมูลและเนื้อหา หากผู้ใดลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาติจะดำเนินการตามกฏหมาย
Copy All Right Reserved © 2013-2010. ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ สงวดลิขสิทธิ์ทั้งหมด
ทำเว็บ