ติวกฏหมาย ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ ติวหน้าราม
ติวกฎหมายพรีเมียร์
ติวกฎหมาย
ติวกฎหมาย เรียนติวกฎหมายโทร.
ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ คอร์สเรียนติวหน้าราม เว็บบอร์ดติวเตอร์ ข่าวสารติวเตอร์ เอกสารติว กระดานติวข้อสอบ รับติวหน้าราม รับติวกฏหมาย
เรียนติวหน้าราม
สมัครเรียนติว
vdeติวสอบ
บรรยากาศสถานที่เรียน
 
ข่าวสารกิจกรรม
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร
โหลดได้ที่ http://xn--12ca7eraolbac5de5a7e.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร ปวช. กรมสรรพากร
โหลดได้ที่ http://xn--12ca7eraolbac5de5a7e.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดได้ที่ :http://xn--12c4b9ah5cvdb.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 


1.กรมอุตุนิยมวิทยาก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2485

2.กรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.วิสัยทัศน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตอบ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.134.238
วันที่ตั้งกระทู้ : 11-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช
โหลดได้ที่ : http://xn----5wfb3ema4h.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

 

1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 17 พฤศจิกายน 2542

2.วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ    

3. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอบ https://www.nacc.go.th/

ผู้ตั้งกระทู้ : aa  หมายเลขIP : 223.204.13.120
วันที่ตั้งกระทู้ : 8-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

โหลดแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
โหลดได้ที่ : http://opsmoph.blogspot.com/2016/05/blog-post_45.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

2.วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

3. เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ  http://ops.moph.go.th/

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.204.13.120
วันที่ตั้งกระทู้ : 8-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)


โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
โหลดได้ที่ :http://xn--72c3ba.blogspot.com/2016/05/blog-post_34.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ
1.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2542

2.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของ
ตอบ หน่วยงานของรัฐ

3.วิสัยทัศน์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.13.142
วันที่ตั้งกระทู้ : 7-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
โหลดได้ที่ :http://xn--72c3ba.blogspot.com/2016/05/blog-post_82.html
ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะครับ
1.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2542

2.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของ
ตอบ หน่วยงานของรัฐ

3.วิสัยทัศน์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตอบ เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ผู้ตั้งกระทู้ : ta ta  หมายเลขIP : 223.205.13.142
วันที่ตั้งกระทู้ : 7-มิ.ย.-2559   ตอบ : 0 กระทู้
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18
 
ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์
ขอสงวนลิขสิทธ์ใน เว็ปไซต์ ทั้งรูปแบบ ข้อมูลและเนื้อหา หากผู้ใดลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาติจะดำเนินการตามกฏหมาย
Copy All Right Reserved © 2013-2010. ติวเตอร์แท่งพรีเมียร์ สงวดลิขสิทธิ์ทั้งหมด
ทำเว็บ